Vad är diabetes?

Vad är diabetes?

december 10, 2020 0 Av admin

Diabetes är ett komplicerat tillstånd och det finns många olika typer av diabetes. Här tar vi dig igenom allt du behöver veta.

Diabetes är ett allvarligt tillstånd där din blodsockernivå är för hög. Det kan inträffa när din kropp inte producerar tillräckligt med insulin eller när du inte kan producera något alls.

Typer av diabetes

Det finns två huvudtyper av diabetes: typ 1 och typ 2.

När du har typ 1-diabetes kan du inte tillverka något insulin alls. Om du har typ 2-diabetes är det lite annorlunda. Insulinet du tillverkar kan antingen inte fungera effektivt, eller så kan du inte producera tillräckligt av det. De är olika förhållanden, men de är båda allvarliga.

Andra typer av diabetes inkluderar graviditetsdiabetes, som vissa kvinnor kan utveckla under graviditeten. Och det finns många andra sällsynta typer av diabetes som typ 3c och latent autoimmun diabetes hos vuxna.

I samtliga typer av diabetes kan glukos inte komma in i dina celler ordentligt, så det börjar byggas upp i ditt blod. Och för mycket glukos i ditt blod orsakar flera olika problem. Till att börja med leder det till diabetes.

Vad orsakar diabetes?

Gemensamt för alla typer av diabetes är att människo har för mycket glukos (socker) i blodet. Men vi behöver alla en liten mängd glukos, det är det som ger oss energi. Vi får glukos när våra kroppar bryter ner kolhydrater från det vi äter eller dricker.

Vi behöver också ett hormon som kallas insulin. Den är gjord av vår bukspottkörtel, och det är insulin som gör att glukosen i vårt blod kan tränga in i våra celler och driva våra kroppar.

Om du inte har diabetes känner bukspottkörteln när glukos har kommit in i blodomloppet och släpper ut rätt mängd insulin så att glukosen kan komma in i dina celler. Men om du har diabetes fungerar det här systemet inte.

Symtom på diabetes

De vanligaste symptomen på diabetes inkluderar:

  • Du går på toaletten mycket, särskilt på natten
  • Du är väldigt törstig
  • Du känner dig mer trött än vanligt
  • Du går ner i vikt utan att göra något specifikt
  • Du känner klåda eller sveda i könsorganet
  • Dina sår tar längre tid att läka
  • Du får suddig syn

Diabetes komplikationer

Under lång tid kan höga glukosnivåer i ditt blod åsamka allvarlig skada på ditt hjärta, dina ögon, dina fötter och dina njurar. Dessa är kända som komplikationerna av diabetes.

Men med rätt behandling och vård kan människor leva ett hälsosamt liv. Och risken för komplikationer blir avsevärt mindre.

Diabetesrelaterade tillstånd

Att ha vissa tillstånd, som polycystiskt äggstockssyndrom, kan innebära att du riskerar att utveckla diabetes. Och det finns andra tillstånd kopplade till diabetes som du bör vara medveten om.

Prediabetes

Vissa människor kan ha en blodsockernivå som är högre än vanligt, men inte tillräckligt hög för att få diagnosen typ 2-diabetes. Detta kallas prediabetes och innebär att du riskerar att utveckla typ 2-diabetes.

Diabetes remission

Vissa personer med typ 2-diabetes kan sätta sin diabetes i remission. Detta innebär att dina blodsockernivåer är friska utan att du behöver mediciner.

För många människor kan detta vara livsförändrande. Det är därför vi har sammanställt vägledning och råd för dig som vill veta mer om diabetesminskning.

Hantera din diabetes

Att vänja sig vid livet med diabetes kan vara svårt, men vi har mycket information som hjälper dig att lära dig behandla samt hantera ditt tillstånd mer effektivt.

Allt från råd gällande vad du ska äta till emotionellt stöd och vägledning om bilkörning, vi hjälper dig med att leva ett bra liv med diabetes.