Diabetes påverkan på synen

Diabetes påverkan på synen

december 20, 2020 0 Av admin

Förutom att diabetes påverkar kroppen när det kommer till matsmältning och förmågan att skapa glukos så finns det andra fysiska delar i kroppen som påverkas. En av dem är ögonen och synen, som även kallas retinopati.

Retinopati innenär att diabetes påverkar ögats näthinna när för stora sockerhalter leder till olika förändringar i näthinnans blodkärl. När det inträffar förtjockas näthinnans blodkärl och som i sin tur leder till att ögat inte får tillräckligt med syre, något som är viktigt för synen. Följden av detta är att ögat försöker kompensera syrebristen genom att skapa nya blodkärl som inte utvecklas fullt ut. Ögats kärlvägg blir därmed otät vilket innebär att äggviteämnen från blodet kan läcka ut, något som liknar gula fläckar.

Två former av retinopati

Det finns två olika former av retinopati, den ena är tidig diabetisk retinopati och den andra är avancerad diabetisk retinopati.

Form 1: Tidig diabetisk retinopati

Med tidig diabetisk retinopati försvagas blodkärlens väggar i näthinnan. Utbuktningar sticker ut från kärlväggarna i de mindre kärlen och kan läcka ut vätska och blod in i näthinnan.

Form 2: Avancerad diabetisk retinopati

Diabetisk retinopati utvecklas till en allvarlig form, känd som proliferativ diabetisk retinopati. När detta inträffar så slutar de skadade blodkärlen att fungera, vilket leder till att nya skapas.

Här kan du läsa mer om diabetes och retinopati