Barn med typ 1 diabetes

Barn med typ 1 diabetes

december 10, 2020 Av Av admin

För tonåringar och barn med typ 1 är den faktiska tiden för deras diabetesdiagnos ofta en förvirrande och skrämmande suddighet. De har ett minne av att de mår illa, plötsligt föras till sjukhus och vaknar på dropp, omgiven av olika sjukvårdspersonal och oroliga föräldrar. Det kan alla verka som en mardröm, bäst glömd.

Diabetes kan dock inte glömmas bort. Till skillnad från vanliga barnsjukdomar kommer typ 1-diabetes aldrig att försvinna. När barnet långsamt inser detta är de naturligtvis både rädda och upprörda. De kanske längtar efter att det ska vara igår eller förra veckan – att återvända till hur saker och ting var tidigare.

Hantera en diabetesdiagnos

Alla människor – och familjer – har olika sätt att hantera saker, och barn kommer sannolikt att kopiera hur deras föräldrar klarar sig. Efter den fysiska och känslomässiga chocken av diagnosen diabetes är det inte till hjälp att förvänta sig att ett barn ska hantera saker snabbt och praktiskt. Denna chock och hur deras liv har förändrats måste erkännas och pratas om, så att de kan uttrycka sina känslor, hur svårt det än är.

Ingen vet exakt vad barnet har gått igenom och de kanske inte kan eller har orden för att förklara det. De kan skylla sig själva eller se sin diabetes som ett straff för något. Det är en bra idé att låta dem uttrycka sin rädsla och känslor nu, eftersom dessa inte helt enkelt kommer att försvinna – och även om de ligger begravda kan de komma fram igen vid ett senare tillfälle – kanske i tonåren eller 20-talet, säg.

Vissa barn med typ 1-diabetes kan välja att minimera sina svårigheter och föredrar att inte nämna det, ignorera det eller spela ner det. Alla hittar sitt eget sätt att hantera och vissa barn klarar sig bättre än andra. Var dock medveten om att ett barn som verkar klara sig mycket bra kan dölja sina sanna känslor.

Hur man stöder barn med diabetes

Efter en förlust – och detta är en förlust – går människor naturligtvis igenom en period av sorg och sorg. Denna process tar tid, men är nödvändig för återhämtning och för att vänja sig vid ett nytt och svårt sätt att leva. Hur lång tid det tar beror på individen och hur mycket stöd, både emotionellt och fysiskt, finns tillgängligt. Låt barn sörja på sitt eget sätt och försök inte skynda dem.

Ett sätt att hjälpa ett barn genom denna svåra tid är att låta dem prata öppet med någon som lyssnar och förstår. Att ha typ 1-diabetes är ofta en ensam verksamhet, och att ha stöd och förståelse för familj och vänner kan vara en stor styrka.

Äldre barn och tonåringar

Många barn (särskilt äldre barn) har svårt att prata om sin diabetes – liksom många vuxna. De kan ha lättare att prata med någon utanför sin närmaste familj – som en farförälder eller bästa vän. Det kan också hjälpa ett äldre barn att hålla en dagbok för att säga hur dagen var, vad som var särskilt svårt och vad som var bra.

Unga barn

Små barn med diabetes behöver komfort, gos och lugn hantering. Om ditt barns diabetesdiagnos kommer när de är mycket unga, var medveten om att problem kan uppstå när de är äldre – ofta när skolan börjar och ditt barn inser att deras liv skiljer sig från andra barns.

Tips för tonåringar och äldre barn med diabetes

  • Diabetes – och de som lever med det – förtjänar respekt. Ge det och förvänta dig det.
  • Försök att erkänna privat och offentligt att det är svårt, men också att du har styrkan att hantera det.
  • Försök att skapa en relation med din diabetes som inte är destruktiv. Det kan inte vara fienden om det är en del av dig, om du lever med den.
  • Tänk på din diabetes som en svår släkting som du bryr dig om – ibland är det lätt, ibland är det frustrerande – och ibland är det upprörande. Ibland klarar du dig riktigt bra; på andra kommer du inte. Var snäll mot dig själv – du är bara mänsklig.