Normoglykemisk ketoacidos ett allvarligt tillstånd

Normoglykemisk ketoacidos ett allvarligt tillstånd

december 10, 2020 Av Av admin

Euglycemic DKA (eu-DKA) är en livshotande nödsituation. Det kan förekomma hos patienter med både typ 1 och typ 2 DM, och kännetecknas av mildare grader av hyperglykemi med blodsockernivå <200 mg / dl, vilket kan resultera i fördröjd diagnos och behandling med potential för ogynnsamma metaboliska konsekvenser.

Efter den breda introduktionen av natriumglukostransportör 2-hämmare (SGLT2i) i terapeutisk praxis för DM typ 2-behandling ökade mängden eu-DKA och därför ökade intresset för denna enhet. Andra orsaker associerade med eu-DKA inkluderar graviditet, minskat kaloriintag, tung alkoholanvändning, insulinanvändning före sjukhusinläggning, kokainmissbruk, pankreatit, sepsis, kronisk leversjukdom och levercirros.

Patienter med eu-DKA såväl som med DKA behöver omedelbar remiss för akut utvärdering och behandling.

Behandlingen inkluderar snabb korrigering av uttorkning, korrigering av elektrolytavvikelser och användning av insulindropp tills anjongapet och bikarbonatnivåerna normaliseras. Ökad glukosadministrering med högre procenttal dextros (10 eller 20%) krävs för att underlätta samtidig administrering av de relativt stora mängder insulin som behövs för att korrigera den allvarliga acidosen hos dessa patienter.