Nya riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Nu finns en remissversion av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna betonar hur viktigt det är att stödja personer med särskild risk, så att de kan förändra ohälsosamma levnadsvanor. Du kan mejla synpunkter på remissversionen fram till den 9 februari 2018.
 
 
De nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med ohälsosamma levnadsvanor.
 
 
 
Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv. Riktlinjerna är publicerade i en remissversion.
Sök i rekommendationerna 
 
 
På sidan Stöd i arbetet med levnadsvanor hittar du stödmaterial som utgår från rekommendationerna i riktlinjerna. 
 
 
Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till och med den 9 februari 2018 via mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Uppföljning av riktlinjerna
För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram utvärderingar. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Sjukdomsförebyggande metoder
 
 
Återkoppling av implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks