Presentationsbibliotek Världdsdiabetesdagen 2017
Programmet tar sikte på nya utmaningar i diabetesvården
 
Se presentationerna som pdf på nedan www utan lösenord
 
 
Diabetes och migration – vilka är våra utmaningar?
Per Wändell, professor, sektionen för allmänmedicin, Karolinska institutet.
Interkulturell kommunikation och gender – hur möter vi nyanlända i diabetesvården?
 
Solvig Ekblad, leg psykolog Akademiskt primärvårdcentrum, SLSO, adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Culture medicine, Karolinska institutet.
 
Att behandla diabetes under Ramadan.
Anders Frid, överläkare, endokrinologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
 
Möte med patienter från andra kulturer - reflekterar du över dina egna värderingar?
Nouha Saleh Stattin, med dr, vårdutvecklingsledare Diabetes, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholms läns landsting, Årets diabetessjuksköterska 2015.
 
Den tekniska föräldern – hur ska vården kommunicera med dem som tar saken i egna händer?
Ragnar Hanås, docent, överläkare, barn- och ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla och NÄL
 
Nya riktlinjer och rekommendationer – hur speglar de mångfalden i diabetesvården?
Claes-Göran Östenson, professor, Karolinska institutet, ordförande i Nationella programrådet för diabetes.
 
Fetma och diabetes - att möta två diagnoser samtidigt.
Magnus Sundbom, professor i gastrointestial kirurgi, överläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala.
 
Så kan vi stoppa utvecklingen av typ 2 diabetes - budskap till mina patienter.
Shadan Vesterback, diabetessköterska, Attundahälsan Familjeläkarmottagning, Sollentuna.
 
Den unga patientens perspektiv – så vill vi bäst kommunicera med vården.
Cajsa Lindberg, ordförande, Ung Diabetes.
 
Så kan tekniken underlätta personcentrerad vård.
Elin Åshuvud, patient med typ1-diabetes.
 
 
Nyhetsinfo
www  red DiabetologNytt
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks