Partierna i danska Folketinget har gemensamt beslutat om en satsning på 65 miljoner danska kronor under 2017–2020 i en ny nationell handlingsplan för diabetes.
 
Handlingsplanen ska stärka förebyggande och tidig upptäckt av typ 2 diabetes, rikta behandling mot den enskilda diabetespatienten och sprida kunskap om effektiva insatser. Det skrev danska motsvarigheten till socialdepartementet, Sundheds- og ældreministeriet, i ett pressmeddelande från den 14 november.
 
"Om vi ger bästa möjliga diabetesbehandling till flest möjliga människor blir vinsten enorm. Både för den enskilda patienten och dennes familj, men också för samhället.
 
Med den nationella diabeteshandlingsplanen tar vi tag i de utmaningar vi står inför i dag, särskilt när det gäller att förebygga och tidigare upptäcka diabetes, men också genom att stödja barn och ungdomar som har sjukdomen ännu mer”, säger hälsominister Ellen Trane Nørby, i en presskommentar.
 
Hon påpekar också att behandlingen ska skräddarsys för den enskilda patienten för att få bort social och geografisk ojämlikhet inom diabetesområdet.
 
Den nya nationella handlingsplanen för diabetes är uppbyggd kring fyra riktmärken som ska följas noga i framtiden:
1. Att färre ska utveckla typ 2-diabetes i framtiden,
2. Att barn och ungdomar med diabetes kan leva ett bättre liv med sin sjukdom,
3. Att fler patienter har välreglerad diabetes samt
4. Att ett mer sammanhängande behandlingsförlopp för typ 2 diabetespatienter.
 
Utifrån riktmärkena ovan ska satsningen på 65 miljoner danska kronor fördelas på tolv initiativ med långsiktigt fokus på att stärka förebyggande behandling och rehabilitering så att insatserna höjs till en ännu högre nivå, skriver Sundheds- og ældreministeriet.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks