Gå in på ovan www för att se alla föredragen som pdf utan lösenord 171027

• Inledning moderator
Stig Attvall, docent, överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 
• Teknik och diabetes
Karin Filipsson, Skånes universitetssjukhus, Lund.
 
• Behandling av typ 2-diabetes - ny kunskap och forskning ur ett primärvårdsperspektiv.
Margareta Hellgren, Närhälsan Södra Ryd, Skövde.
 
• Insulin - nya möjligheter
Mona Landin-Olsson, professor, Skånes universitetssjukhus, Lund.
 
• Diabetes och hjärt-kärlkomplikationer
Jarl Hellman, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
 
• Nya diabetesläkemedel och riktlinjer – en uppdatering
Björn Eliasson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 
• Länk til Läkemedelsverket där rekommendation finns kring T2DM och glukosmetabol behandling med bland annat fina PPP som är lätt att ta till sig
 
Individen i fokus i ny behandlingsrekommendation
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks