Efter initiativ från ögonläkarföreningen i enlighet med internationell klassifikation och i samråd med Svensk Förening för Diabetologi SFD kommer NDR att anpassa nuvarande retinopati-diagnoser till ett annat sätt att klassificera dem.

I den nya indelningen ska ögondiagnoserna benämnas:
• mild retinopati
• måttlig retinopati
• allvarlig retinopati
• proliferativ retinopati

istället för dagens: simplex retinopati, preproliferativ retinopati, kliniskt signifikant makulaödem och proliferativ diabetesretinopati.

Diagnosen kliniskt signifikant makulaödem tas bort från diagnoslistan och istället justeras frågan om laserbehandling till att även fånga om det varit aktuellt med annan behandling, såsom behandling av makulaödem.

Det är tänkt att den nya klassificeringen ska gälla från 2018 - NDR kommer att kunna ta emot data enligt den gamla indelningen under en övergångsperiod.

Nyhetsinfo
www red DiabetiologNytt

FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks