Både män och kvinnor behöver rätt behandling för att minska risken för död i hjärt-kärlsjukdom. Nya faktablad som presenteras på den europeiska folkhälsokonferensen EPH ska höja kunskapen om könsskillnader kring kroppens viktigaste muskel.
 
Faktabladen finns på en rad olika språk och i två olika versioner: En för allmänheten och en för hälso- och sjukvården.
 
Skillnader mellan kvinnor och män när det gäller symtom, diagnos och behandling vid hjärt-kärlsjukdom har granskats och sammanställts i en genomgång av cirka 1 000 vetenskapliga studier.
 
Forskarna bakom projektet har sammanfattat de viktigaste punkterna i faktabladen. Några exempel:
 
1. Diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdom mer hos kvinnor än hos män. 
2. Kvinnor underskattar oftare än män sin risk för hjärt-kärlsjukdom. De kan därför ha svårare att ta till sig information om hur sjukdom kan förebyggas. 
3. Träning kan vara en starkare skyddsfaktor för kvinnor än män, men kvinnor tränar i allmänhet mindre än män. Män äter i allmänhet mindre hälsosamt än kvinnor.
4. Hälsosam kost är dock en viktig och ofta underutnyttjad förebyggande åtgärd hos både kvinnor och män. Höga blodfetter är en lika stark riskfaktor hos kvinnor som hos män, blodfettsänkande behandling bör därför användas lika inom sjukvården oberoende av patientens kön.
 
Faktabladen har tagits fram av det EU-finansierade projektet Gencad. Gencad sätter också fokus på vad psykisk hälsa, socioekonomisk status, autoimmun och inflammatorisk sjukdom, könshormoner och sexuell förmåga kan innebära för kvinnor respektive män när det gäller hjärt-kärlsjukdom.
 
European Public Health (EHP) är en av världens ledande folkhälsokonferenser. Den äger rum på Stockholmsmässan den 1-4 november och samlar över 1 500 experter.
 
Gencad är en av punkterna på programmet som rör hjärt-kärlsjukdomar och hur de kan förebyggas. Hjärt-kärlsjukdomar, som infarkt, är den vanligaste dödsorsaken i Europa i dag.
Här är faktabladen: 
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks