Det ser ut som att både kaffe och te kopplas till en bättre överlevnad bland kvinnliga patienter med diabetes. Resultaten presenteras på EASD-kongressen under torsdagen, skriver Maria Gustavsson www.dagensmedicin.se
 
Tidigare studier har antytt att kaffedrickare i den generella befolkningen har en minskad risk för tidig död. Om bilden är densamma bland patienter med diabetes har varit omdiskuterat – men nu kommer alltså fynd som pekar i den riktningen.
 
I observationsstudien ingick fler än 3 000 män och kvinnor med typ 1 eller typ 2-diabetes. Deras konsumtion av koffein undersöktes av en forskargrupp från Portugal.
 
Enligt resultaten fanns ett dosberoende samband mellan koffeinkonsumtion och längre överlevnad. Sannolikheten att dö i förtid var 51 procent lägre bland kvinnor som konsumerade upp till 100 milligram koffein dagligen, alltså en kopp kaffe, jämfört med kvinnliga patienter som inte fick i sig den mängden. För kvinnor som konsumerade minst 200 milligram koffein varje dag låg siffran i stället på 66 procent.
Ett liknande mönster sågs däremot inte för män med diabetes.
 
Forskarna fann också att sannolikheten för tidig död i främst hjärt-kärlsjukdom var lägre bland kvinnliga patienter som drack kaffe. Ett liknande samband sågs för död i cancer och tekonsumtion, skriver forskarna som påpekar att just detta resultat ska tolkas med viss försiktighet eftersom studien hade få tedrickare.
 
Patienterna fick via intervjuer besvara frågor om sin dagliga konsumtion av koffein. Resultaten justerades för bland annat ålder, utbildningsnivå, rökning, BMI och högt blodtryck. Studien berör åren 1990 till 2010 och underlaget kommer från ett hälso- och näringsregister i USA som kallas NHANES, National Health and Nutrition Examination Surveys.
 
ABSTRACT
841 - Caffeine consumption and mortality in diabetes: an analysis of NHANES 1999-2010
 
Background and aims: An inverse relation between coffee consumption and mortality has been reported in the general population. Coffee consumption has also been associated with a risk reduction for the development of type 2 diabetes. However, the association of caffeine consumption with mortality of patients with diabetes remains unclear.
 
Materials and methods: We examined the association of caffeine consumption with mortality among 1,568 women and 1,484 men with diabetes in a prospective nationwide cohort, using the continuous National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999-2010. Caffeine consumption was assessed at baseline using 24h dietary recalls. Cox proportional hazard models were fitted to estimate hazard ratios (HR) for all-cause, cardiovascular and cancer-related mortality among women and men according to caffeine consumption and its source (coffee, tea or soft drinks), adjusting for potential confounders (age, race, education level, annual family income, smoking status, body mass index, daily carbohydrate consumption, alcohol consumption, years since diabetes diagnosis, hypertension, diabetic kidney disease, retinopathy, macrovascular complications and insulin treatment).
 
Results: A dose-dependent inverse association between caffeine consumption and total mortality was observed in women with diabetes (p=0.002). Adjusted HR for death among women who consumed caffeine, as compared with women who did not, were: 0.49 (95% confidence interval [CI], 0.33-0.74) for less than 100mg of caffeine per day, 0.43 (95% CI, 0.26-0.70) for 100 to <200mg of caffeine, and 0.34 (95% CI, 0.20-0.57) for 200mg or more of caffeine per day (p=0.007). This association was not observed in men with diabetes (p=0.887). There was no significant association between total caffeine consumption and deaths from cardiovascular diseases or cancer, both in men and women. Regarding the source of caffeine consumption, women with diabetes who consumed more caffeine from coffee had reduced risk of all-cause (p=0.007) and cardiovascular death (p=0.041). Women who consumed more caffeine from tea had reduced mortality from cancer (p=0.009). No associations between source of caffeine consumption and all-cause, cardiovascular or cancer mortality were observed in men.
 
Conclusion: Our study showed a dose-dependent protective effect of caffeine consumption on all-cause mortality among women. The effect on mortality appears to depend on the source of caffeine, with a protective effect of coffee consumption on all-cause mortality and cardiovascular mortality, and a protective effect of caffeine from tea on cancer mortality among women with diabetes.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks