Personer med diabetes typ-1 som är noga med sina lipidsänkande läkemedel kopplas till lägre risk att drabbas av icke-dödlig hjärt-kärlsjukdom.
 
– Det här är egentligen inga nyheter men visar att det är viktigt att läkare följer upp sina patienter och diskuterar vikten av lipidsänkande behandling, säger Christel Hero, överläkare på diabetesmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 
Hon är en av författarna till en svensk registerstudie där man undersökt sambandet mellan patienternas följsamhet till kolesterolsänkande läkemedelsbehandling och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Data från 6 100 patienter med typ 1-diabetes från Nationella diabetesregistret samkördes med svenska Läkemedelsregistretmellan 2016 och 2010.
 
Personer som var utan läkemedel under minst 180 dagar bedömdes ha slutat med sin läkemedelsbehandling. Uppgifterna grundar sig på att de inte hämtat ut läkemedlen på apotek. Samtliga patienter följdes upp efter 18 månader för att se hur många som drabbats av hjärt-kärlsjukdom. Resultaten justerades för traditionella riskfaktorer, komorbiditet och socioekonomisk status.
 
Totalt inträffade 767 icke-dödliga negativa hjärt-kärlhändelser och 58 dödliga under medianuppföljningstiden som var 5,3 år. Personer som hade en hög följsamhet till läkemedelsbehandlingen hade 19 procents lägre risk att drabbas av icke-dödlig hjärt-kärlhändelse. Däremot syntes ingen skillnad vad gäller hjärt-kärlsjukdom med dödlig utgång.

– Att vi inte såg samband med dödliga händelser beror förmodligen på att det var en relativt liten studie och att uppföljningstiden inte var så lång, säger Christel Hero
 
Forskarna såg också att personer som tidigare drabbats av hjärt-kärlsjukdom och icke-rökare var bättre på att ta sina kolesterolsänkande läkemedel. De yngsta patienterna, som var runt 40 år var sämst på att hämta ut sina kolesterolsänkande läkemedel.

– Det skulle kunna bero på att ju yngre man är desto svårare är det att identifiera sig med att behöva ta läkemedel kontinuerligt, säger Christel Hero.
Resultaten presenterades som en poster vid EASD i Lissabon
 
Text Petra Hedbom vid www.dagensmedicin.se
 
Abstract:
Christel Hero med flera. High refill adherense to lipid-lowering therapy associated with lower risk for cardiovascular disease in type 1 diabetes.
 
AuthorsC. Hero1, S.A. Karlsson2, S. Franzén3, A.-M. Svensson3, M. Miftaraj3, K. Andersson Sundell2,4, B. Eliasson1, K. Eeg-Olofsson1;

1Department of Internal Medicine, Gothenburg, Sweden, 2Department of Public Health and Community Medicine, Gothenburg, Sweden, 3National Diabetes Register, Gothenburg, Sweden, 4Astra Zeneca AB, Medical Evidence and Observational Research, Mölndal, Sweden.
 
AbstractBackground and aims: 
Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of shorter life expectancy in type 1 diabetes (T1D). The aim of this study was to assess risk of non-fatal and fatal CVD in relation to refill adherence to lipid-lowering therapy (LLT) in T1D patients.

Materials and methods: We included 6192 T1D patients, aged 18 years or older, from the Swedish National Diabetes who were also registered in the Swedish Prescription Drug Register initiating use of LLT between 1 July 2006 and 31 Dec 2010. Socioeconomic characteristics were collected from Statistics Sweden and comorbidities and outcome events from the National inpatient- and cause of death registers.   First, patients were followed for 18 months estimating refill adherence to LLT and thereafter followed for CVD events, death or end of follow-up 31 Dec 2013. Adherence was estimated during the first 18 months of observation, by calculating Medication Possession ratio (MPR), i.e the proportion of days with medicines at hand during this period. Discontinuation was defined as being without medication at hand for more than or equal to 180 days.   Cox regression analysis was performed to analyze MPR as predictor of non-fatal and fatal CVD, comparing the group with MPR above 80% to the group with MPR lower than or equal to 80%. We also analyzed the patients discontinuing LLT to the ones continuing. Analyses were adjusted for traditional risk factors, co-morbidities and socioeconomic status.
 
Results: In all, mean age was 45±12 years, diabetes duration 30±13 years, 58% were male, 13% were smokers, mean HbA1c was 66±14 mmol/mol, LDL 3.3±0.8 mmol/L and 24% had albuminuria. 93% were born in Sweden, 16% had insulin pump therapy, 43% were on antihypertensives and 9 % had a previous CVD.  The mean MPR over 18 months was 72±28%. 52% had an MPR above 80%. Discontinuation of LLT was more common in patients without previous CVD and in those with no concurrent medication. Smokers were less adherent than non-smokers.   There was a total of 767 non-fatal CVD and 58 fatal CVD events during mean follow-up of 5.3 years. Patients with an MPR above 80% had a 19% lower risk of non-fatal CVD compared to patients with MPR lower than or equal to 80%, HR 0.81 (95% CI 0.69-0.95) p=0.008. Patients discontinuing LLT had a 30% higher risk of non-fatal CVD, HR 1.30 (1.10-1.54) p = 0.002. In this study adherence did not affect risk of fatal CVD.
 
Conclusion: In T1D, high refill adherence to LLT was associated with lower risk for non-fatal CVD. Patients discontinuing LLT had a 30% higher risk of CVD. It is important to evaluate and emphasize adherence to prescribed LLT at clinical visits in order to reduce the risk of CVD in patients with T1D.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks