När? Var? Hur? - Inkretiner – Insuliner, för diabetesteam, 1 dag

http://www.fokusdip.se/utbildningar-moten/dip-nar-var-hur

Dagen bygger på aktivitet från deltagarna med diskussioner och grupparbeten. Utbildningen innehåller därför praktiska övningar och verkligheten: Bakgrund och patofysiologi, Behandlingsarsenalen, Målvärden, Inkretiner

Novo Nordisk Trollhättan 23 maj
Skövde 31 maj
Karlstad 28 sep
Västerås 11 oktober
DIP Öppen finns kurstilfällen beslutad

Sanofi Balans
En interaktiv utbildning för diabetesteam. 3 heldagar vid 3 olika tillfällen

http://www.sanofi.se/l/se/sv/layout.jsp?scat=35E60207-9B1F-4427-83D1-

ED31B8F1C6AC

Steg 1 (Heldag)
Diagnostik och klassifikation, screening, prevention, fysisk aktivitet och maten. Glukoskontroll-mål-tablettbehandling

Steg 2 (Heldag)
Insulin och kombinationsbehandling samt patientinformation vid insulinbehandling. Produktinformation om våra insuliner.

Steg 3 (Heldag)
Kardiovaskulära komplikationer, retino-, neuro- och nefropati och diabetesfoten.

Kontakta utbildningsansvarig Annelie Jörnvik Karlsson, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Uppdatering diabetes typ 2 för läkare

https://distriktslakare.com/utbildning/

En praktisk klinisk inriktad utbildning för distriktsläkare. 2 dagar

Hur ska vi individualisera diabetesbehandlingen, Nyheter, Insulin, ”nya” läkemedel, Njuren, Fotsår, Lipider. Utbildningen utgår mycket från patientfall. Den är oberoen- de av producent och läkemedelsindustri .

diabeteshandboken.se i samarbete med distriktsläkare.com

Stockholm 19 - 20 oktober Göteborg 9 - 10 november Malmö 23 - 24 november 

Lilly Academy

https://www.lillyacademy.com/se/news/news.aspx Utbildningar mm från Lilly

Uppdatering diabetes för allmänläkare anställda i Närhälsan samt ST.

https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/KursDoktorn/kurser2/kurser/ uppdatering-diabetes/

Kurs i första hand typ-2-diabetes och utgår ifrån verkliga primärvårdsfall som allmänläkaren träffar i sin kliniska vardag. Utredning, diagnostik, utformning av individualiserad behandling, vanliga komplikationer och förebyggande arbete.

Kursdoktorn Göteborg 21 – 22 september 

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks