Sjukvårdens framtid –
vi ger plats för debatten i Almedalen
 
Dagens Medicins Vårdtorg är mötesplatsen för sjukvårdens aktörer i Almedalen. Här diskuterar vi alltifrån medicinsk forskning till sjukvårdsorganisation med politiker, tjänstemän, patienter och profession. Med start måndag morgon den 3 juli ger vi plats för seminarier, debatter och utfrågningar om sjukvårdens framtidsfrågor. 
 
ÅRETS PROGRAM I ALMEDALEN
Längre och hela programmet finns på www.dagensmedicin.se
Detta är en avkortad version med fokus på diabetes och fetma
 
VARJE MORGON 3 - 5 JULI
8.00-8.30 Årets nyhet: Health Tech Hub 2017 - är framtiden redan här?
Ny tv-satsning i Almedalen om den digitaliserade vårdens vinster och utmaningar. Följ frukostsändningarna om investering, implementering och innovation. 
Efter debatterna bjuder vi på frukost
 
MÅNDAG 3 JULI
11.40–12.30 Från evidens till praktik – var god dröj. Vem tar ansvar för patienterna som får vänta för länge?
Alla skriver under på att sjukvården ska vara evidensbaserad, men gäller det även vid ett skifte till behandlingar som innebär ökade kostnader? Hur ser beredskapen ut för att snabbt ta stora medicinska framsteg ut till patienterna? Vad är priset för att patienten får vänta? Läs mer.
Twitter: #forskaretik #dmagenda
 
TISDAG 3 JULI
9.00–9.50 Diabetes – en hjärtefråga?
Mer än hälften av alla patienter med diabetes dör i hjärtkärlsjukdomar. Nu är det visat att komplikationerna av hjärt-kärlsjukdom vid diabetes går att minska med behandling som sänker blodsockret. Hur tar sjukvården ansvar för denna hjärtefråga för diabetespatienterna?
 
Mikael Dellborg, professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mona Landin-Olsson, professor, Skånes universitetssjukhus, Svensk Förening för Diabetologi, Anna Starbrink (L), landstingsråd, Stockholms läns landsting, Lars-Åke Levin, professor i hälsoekonomi, Linköpings universitet, Stefan Jansson, distriktsläkare, Brickebackens vårdcentral, Örebro, Inger Ros, ordf, Riksförbundet HjärtLung, Dag Larsson (S), landstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL.
 
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin.
Twitter: #dmagenda
 
Arrangörer: Dagens Medicin Agenda, Boehringer-Ingelheim och Svensk Förening för Diabetologi.
Efter seminariet bjuder vi på fika.
 
Twitter: #dmagenda
 
DEL 2 11.25–12.15 Patientdelaktighet för bättre innovationer – kan Sverige leda vägen?
Hur kan sjukvården och industrin samarbeta för att få fram innovationer för patienters bästa, i ett nationellt perspektiv? Kan Sverige ta på sig ledartröjan internationellt? Läs mer.
Twitter: #innovationrace #dmagenda
 
14.40–15.30 Så tar vi primärvården in i framtiden.
Alla är ense om att vi nu mer än någonsin behöver en väl fungerande första linjens sjukvård som sörjer för patientens behov av kontinuitet och samordning. Regeringen aviserar satsningar på nationell nivå, och regioner och landsting fl yttar ut vård från sjukhusen. Är primärvårdens tid äntligen här? Läs mer.
Twitter: #dmagenda
 
ONSDAG 3 JULI
 
11.40–12.30 Ska vi behandla fetma som en sjukdom?
Sjuklig fetma har blivit en svensk folksjukdom. Ändå har antalet som erbjuds kirurgi, den mest effektiva behandlingsmetoden, minskat kraftigt de senaste åren. Är det fördomar eller okunskap som får styra vårdens beslut? Var sjätte svensk – 800 000 personer – har i dag passerat BMI-gränsen för fetma, med en kraftigt ökad risk för diabetes, hjärtsvikt och cancer. Den mest effektiva behandlingen vid sjuklig fetma är kirurgi. Patienterna tappar inte bara kilon – risken att dö i förtid minskar med nästan 60 procent, enligt svenska studier. Ändå minskar nu antalet som får behandling med kirurgi kraftigt, från 9000 operationer per år, till 6000.
Vad ligger bakom statistiken? Är det fördomar eller okunskap som får styra vårdens beslut? Är det synen på fetma som en ”skyll sig själv-sjukdom”? Är det höjd BMI-gräns för operation i delar av landet? Allt fler måste betala själva för sin operation. Ska postnumret och plånboken avgöra vem som får evidensbaserad behandling? Vem ska få operation och varför?
 
Magnus Sundbom, professor i gastrointestial kirurgi, överläkare, Akademiska sjukhuset, Agneta Karlsson (S), statssekreterare, socialdepartementet, Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot, ordförande, socialutskottet, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Jonas Andersson (L), regionråd, Västra Götalandsregionen, Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen.
 
Moderator: Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin.
Twittter: #dmagenda
Arrangörer: Dagens Medicin Agenda och Medtronic.
Efter seminariet bjuder vi på lunch.
Twitter: #dmagenda
 
16.00-17.30 Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling
Alla i samhället förväntar sig att morgondagens sjukvård ger ökad hälsa i form av friskare patienter, längre överlevnad och ökad livskvalitet än dagens sjukvård. Var och hur sker forskning, utveckling och innovation i dagens sjukvård?
Vilken roll spelar olika aktörer för att morgondagens patienter ska få morgondagens behandlingar? Var och hur utbildas morgondagens läkare, omvårdnadspersonal och forskare? Vad händer inom de områden där stora delar av vården läggs ut i vårdval? Läs mer.
Twitter: #reumatologi
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks