Den långsiktiga blodsockerkontrollen för landets typ 1 diabetes patienter fortsätter att bli bättre.

Men vid typ 2 diabetes kan den positiva trenden vara bruten, enligt preliminära data från NDR, enligt www.dagensmedeicin.se Carl-Magnus Hake.

- När det gäller typ 1 diabetes pågår det många projekt i landet som fokuserar på de patienter som har högst HbA1c. Det kan vara en förklaring till den goda trenden, fortsätter registerhållare Soffia Gudbjörnsdottir.

Ett ihärdigt arbete

Under flera år fram till 2012 steg snittvärdet för HbA1c för landets diabetespatienter, men sedan vek trenden ner två år i rad. Nu tycks den trenden alltså vara bruten när det gäller typ 2 diabetes. För år 2015 ser snittvärdet ut att hamn på 54,4 mmol/mol, jämfört med 54,0 jämfört med år 2014.

- Det är inte en stor förändring och det kan mycket väl handla om en naturlig variation. Samtidigt måste vi hålla ögonen på den. Vi vill inte att kurvan ska fortsätta uppåt. Behandling av blodsocker är ett ihärdigt arbete, där patienten måste få stöd för egenvård och livsstilsförändringar, säger Soffia Gudbjörnsdottir

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks