http://www.dagensmedicin.se/seminarier/varldsdiabetesdagen-2015/

Se ovan www för program och anmälan
 
Medlem i Svensk Förening för Diabetologi kan deltagan utan kostnad.
Vid anmälan anger Du Gästkod 5015 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks